4. Circular Clarifier & Thickener

เครื่องกวาดตะกอนและเครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอนสำหรับถังกลม

อุปกรณ์การกวาดตะกอนสำหรับถังตกตะกอนแบบกลมซึ่งสามารถใช้งานได้กับถังตกตะกอนได้หลากหลายขนาด สามารถใช้ได้ทั้งถังตกตะกอนและถังเพิ่มความเข้มข้นของระบบน้ำเสีย Scraper &Thickener ถูกออกแบบให้มีลักษณะโครงสร้างแบบสะพานซึ่งใช้เป็นตัวรองรับชุดขับมีชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉินผลิตจากวัสดุคุณภาพมีให้เลือกทั้งเหล้กกล้าเคลือบสังกะสีหรือเคลือบอีพ๊อกซี่และเหล็กกล้าไร้สนิม

หลักการทำงาน
อุปกรณ์ชุดขับเครื่องกวาดตะกอนที่ถูกยึดติดกับโครงสร้างสะพานที่ติดตั้งอยู่บนบ่อตกตะกอน จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนใบกวาดตะกอน ผ่านทางแกนหมุนใบกวาดตะกอนให้หมุนรอบตัวเองเพื่อให้แขนกวาดตะกอนที่ติดตั้งอยู่ที่พื้นถังทำการกวาดตะกองมีแขนกวาดตะกอนอยู่ถึง 2 แขนยื่นออกจากแกนกลางเพลาขับทำหน้าที่ในการกวาดตะกอนลงสู่บ่อเก็บตะกอนในส่วนของตะกอนลอยบนผิวน้ำจะมีแขนกวาดตะกอนลอยซึ่งยึดกับช่องปล่อยน้ำเข้า ( feed well) ทำหน้าที่ในการกวาดตะกอนลอยบนผิวน้ำไปลงยังกล่องเก็บตะกอนลอยอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกออกแบบและผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานให้สามารถประกอบและติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดเวลาในการติดตั้งหน้างาน