13. Submersible ejector

Submersible ejector

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบพ่นทางเดียว, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ
ทำงานด้วยการพ่นน้ำผ่านท่อใต้น้ำซึ่งต่ออากาศจากบนผิวน้ำ ให้ดูดออกไปทางด้านส่งสำหรับงานบำบัดน้ำเสีย
มีหลายขนาด
– ตั้งแต่ 1-7.5 แรงม้า
– ความลึกของบ่อสูงสุดได้ 6 เมตร
– ปริมาณอากาศได้จนถึง 90 m3/hr (ที่ความลึกน้ำ 3 เมตร)
– ปริมาณออกซิเจนในน้ำ ทำได้ถึง 7 kg.O2/hr