2. Air blower ,Air diffuser

Air blower ,Air diffuser

– ให้ฟองฝอยอากาศแบบละเอียด

– ยางเมนเบรนชนิด Heavy Duty อายุการใช้งานยาวนาน 5 – 10 ปี มี

Ultimate Tensile Strength สูงถึง 2,100 psi ยืดได้ถึง 800% จนกว่าจะฉีกขาด

– ติดตั้งง่ายโดยการขันเกลียว 3/4” NPT (Threaded Connection) เข้ากับข้อต่อท่อจ่ายอากาศ

– รองรับปริมาณอากาศต่อหัวได้ครอบคลุม 0.5 – 3.0 scfm (0.85 – 5.0 Nm3/hr)