15. Screen

Static screen

1.Static screen

เครื่องดักขยะที่ใช้งานง่ายสะดวกไม่มีระบบกลไกลักษณะตะแกรงเป็นทรงโค้งเอียงตามแนวดิ่ง ตะแกรงซี่งมีลักษณะทรงลิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันทำด้วยวัสดุสแตนเลส 304

 

SCREEN02

 

2.Drum Screen

เครื่องดักขยะละเอียดแบบดรัมหมุน
ใช้ในการดักตะกอนแบบละเอียดโดยน้ำเสียจะไหลผ่านดรัมหมุน ซึ่งเศษตะกอนจะถูกดักอยู่ติดกับผิวหน้าดรัม จากนั้นจะถูกแผ่นปาด ปาดออกเพื่อเข้าสู่ขบวนการขั้นต่อไป
ลักษณะการใช้งาน : ระบบน้ำเสียในชุมชน , อุตสาหกรรมเคมี , อุตสาหกรรมสิ่งทอ ,อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อ

 

DSC01412