HOTEL

ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่ ประเภทอาคาร จำนวน
1 Mrs. Laundry กรุงเทพฯ โรงแรม/ซักรีด 60
2 โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพ กรุงเทพฯ โรงแรม 120
3 AMARI AIRPORT HOTEL   (ปรับปรุง) กรุงเทพฯ โรงแรม 144