1 Jet Aerator

เครื่องเติมอากาศ AEROJET

เป็นชนิด HORIZONTAL ASPIRATING AERATOR หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่เหนือน้ำโดยมอเตอร์ต่อกับเพลากลาง (HOLLOW SHAFT) ทำหน้าที่ขับใบพัด ซึ่งอยู่ใต้น้ำการหมุนขับจะดันน้ำทำให้เกิดความแตกต่างของความหนาแน่นของอากาศซึ่งอากาศเหนือผิวน้ำถูกดูดเข้าไปในน้ำในลักษณะของฟองอากาศที่ละเอียด (FINEBUBBLE) เป็นผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DISSOLVED OXYGEN) มากขึ้นอันทำให้จุลินทรีย์ ในน้ำเสีย ทำงานได้อย่างดี ซึ่งทำให้ค่า BOD5 ลดลงได้