17. Self priming pump

Self priming pump

Self Priming Pump ปั๊มน้ำแรงดันสูงแบบดูดด้วยตัวเอง

เครื่องสูบ, ปั๊มSelf-Priming มีทั้งชนิดที่ใช้ได้กับน้ำดีและน้ำเสีย ต้นกำลังขับของเครื่องสูบสามารถเลือกได้ทั้งการขับโดย มอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรงหรือผ่านสายพานทดรอบสามารถให้ความสะดวกทั้งในระหว่างการติดตั้ง และการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับงานบำบัดน้ำเสียที่มีตะกอนหรึอสารแขวนลอยปะปนมา เนื่องจากไม่ต้องใส่ฟุตวาวล์ที่ปลายท่อดูด

 

DSCN0015