5. Decanter

อุปกรณ์ระบายน้ำใส WATECLINE SYPHON DECANTER (WSD)

เป็นอุปกรณ์สำหรับระบายน้ำใส ที่บำบัดแล้วจากบ่อบำบัดน้ำเสีย SBR
อุปกรณ์ระบายน้ำใสนี้มีหลักการง่ายๆการทำงานของอุปกรณ์ระบายน้ำใสมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้เมื่อระดับน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียสูงขึ้นในช่วงจังหวะของการเติมอากาศ , อากาศในอุปกรณ์ระบายน้ำใส ในส่วนใต้น้ำ แรงดันอากาศภายในถังอุปกรณ์ระบายน้ำใส จะทำให้น้ำในถังอยู่ในระดับที่สมดุลย์ ในระหว่างช่วงที่มีการตกตะกอน หรือช่วงเติมอากาศ ตะกอนไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้ เนื่องจากอากาศจะถูกดักในถังระบายน้ำใส หลังจากช่วงระยะเวลาตกตะกอนสิ้นสุดลง อากาศที่ถูกดักอยู่ในถังก็จะถูกปล่อยออก น้ำใสจะไหลออกมาแทนที่อากาศ และถูกระบายออก เมื่อระดับน้ำลดต่ำลงจนถึงระดับที่ต้องการ ก็จะหยุดเพื่อไม่ให้มีการระบายน้ำในจังหวะของของการบำบัดน้ำเสีย และขบวนการก็จะเริ่มเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ